Büyük Beden | Plus Size

Neden yurtdışındaki bedendaşlarım özgürce modaya uygun ve özgün kıyafetler giyiyorken, Uluslarası markalar neden Türkiye'de plus size çalışmalarını getirmiyor da biz burda 1-2 marka ile kendi yaratıcılığımız arasında bocalıyoruz ve bunlara zorlanıyoruz ?

 While my same body size bodies in abroad freely wearing the trendy and unique clothing, why plus size work of international brands in Turkey, why not bring your own creativity with the brand of the 1-2 bocalıyoruz here and we forced them?Peacocks çoktan kapanmış, Dorothy Perkins Debenhams ile sınırlı kalmış, Evans 40 yaş üstüne hitap eder olmuş, Koton plus koton indiriminin kıyısından geçmemiş, Faik sönmezden ise anneannem giyinirken ben H&M'lerin, Zara'ların geniş kalıplarını kapıp tarz yaratmaya çabasında can çekişir halde.. 
Oysa yurtdışı versiyonlarıma aşağıdaki örneklerdeki gibi özgür willy 


Peacocks have already closed, Dorothy Perkinswas limited with Debenhams , Evans has 40 years on the appeals,  Koton plus never on sale with good styles, my grandmother dressed in Faik Sonmez  but I try to find stlish peaces in H&M, Zara with wide cut ...
However, as the following examples overseas plus size woman wears like free willy

buraya kadar gelip de o zaman sen de koca poponu erit dostum diyenlere not: eritiyorum eritmesinde de bu da bi bünye annem senin gibi asla 38 beden olup da ordan 36 lara düşme ihtimalim yok tabe, biraz anlayış ! ;)
Benim nasıl göründüğümü ya da giyindiğimi merak ediyorsanız Details by Enda facebook sayfasında uğrayın derim ;)

If you come up here and say dude lose weight a bit! here your note: I'm trying but38 body is not able to be, a little understanding! ;)

If you curious how I look and what wear, come by Details by Enda on facebook :)

Source of Inspiration for May
Antidote Magazine Spring Summer 2013. The Street Issue, Photographer Hans Feurer, Creative Director Yann Weber.
Camille Rowe by Marcus Mam

Studded pink Louboutin heels

Signature Necklace

Urfa, Mardin, Hasankeyf v.1 : Halepli Bahçe Mozaikleri | Aleppo Garden Mosaics

Size şu postta Urfa, Mardin ve Hasaykeyf'e gidiyorum diye önerilerinizi istediğim gezinin ardından neredeyse 2 ay geçti ama ben anca yazabiliyorum. 
Sanıyorum iş, aile, doktora, aşk, sosyal yaşam ve blog arasında istediğim oranlarda bölünemiyorum ama bundan sonra biraz daha gayretli olacağıma söz veririm :))


After I suggested you in this post about my Urfa, Mardin and Hasaykeyf trip, I was barely able to write after the trip was almost 2 months.
I think work, family, PhD, love, social life, blog, its comes hard to take everything in a one box together but I promise I will write you more often :))


İlk durağımız Urfa, uçaktan iner inmez kendimizi marifetli rehberimiz sayesinde şuan çalışmaları tamamlanmamış olmasına rağmen Halepli Bahçe'de buluyoruz. Halepli Bahçe Urfa belediyesi tarafından oyun parkı yapılmasına planlanmış bir alanda temel kazıları yapılırken bulunuyor. Halepli Bahçe, Romalıları Saray Taban Mozaiklerin yer aldığı bir yer.


Our first stop was Urfa, a handy guide takes us to Halepli Bahçe | Aleppo Garden first although unfinished work of it. White theme park planned to be made Aleppo Garden find during excavation of the foundation's area. Aleppo Garden, a place where the Romans House floor mosaics.

  


 İlk mozaik, Aşil'in kutsal suyla topuğundan tutularak vaftiz edilmesi..
The first mosaic, Achilles to be baptized with holy water ..

Sarayın salonu...
Living rooms of the palace ...


Sarayın odası..
Room of the palace..


Roma kraliçesinin portresi..
Portrait of the Queen of Rome ..


Savaşçı Amazon Kadınları Portresi..
Portrait of The Women Warriors of the Amazon...


 Bu kadınların göğüslerinin bir kenarı yok amaç hedefi tutturmak...
These women do not have one side of her breasts, the aim of hitting the target ...LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share on Tumblr